Εξωστρέφεια, Εξαγωγές των Επιχειρήσεων & Μισθολογικό Περιβάλλον στην Ελληνική Οικονομία Η μελέτη υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ερευνητικής Έδρας του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στο ΕΛΙΑΜΕΠ

Θεώνη Κακουλίδου, Σαράντης Καλυβίτης, Μαργαρίτα Κατσίμη, Θωμάς Μούτος. Περίληψη της Μελέτης Η περιορισμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αποτέλεσε έναν καθοριστικό παράγοντα πυροδότησης της κρίσης χρέους, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλε στην παρατεταμένη αδυναμία προσαρμογής στα προ κρίσης επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας. Η απώλεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας συνδέθηκε με μια ταχεία αύξηση του κόστους εργασίας ως το…

Who Exports High-Quality Manufacturing Products? Some Empirical Regularities from Greek Exporting Firms Sarantis Kalyvitis

 WHO EXPORTS HIGH-QUALITY MANUFACTURING PRODUCTS? SOME EMPIRICAL REGULARITIES FROM GREEK EXPORTING FIRMS S. Kalyvitis (AUEB) Abstract: This chapter assesses the quality of Greek manufacturing exports and links the estimates with the labour structure of exporters. Export quality is estimated to have fallen by 1% per year on average for the period 1998-2010, but recovered in…