Εξωστρέφεια, Εξαγωγές των Επιχειρήσεων & Μισθολογικό Περιβάλλον στην Ελληνική Οικονομία Η μελέτη υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ερευνητικής Έδρας του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στο ΕΛΙΑΜΕΠ

Θεώνη Κακουλίδου, Σαράντης Καλυβίτης, Μαργαρίτα Κατσίμη, Θωμάς Μούτος. For the summary of the report in english press here. Περίληψη της Μελέτης Η περιορισμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αποτέλεσε έναν καθοριστικό παράγοντα πυροδότησης της κρίσης χρέους, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλε στην παρατεταμένη αδυναμία προσαρμογής στα προ κρίσης επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας. Η απώλεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας…

Who Exports High-Quality Manufacturing Products? Some Empirical Regularities from Greek Exporting Firms Sarantis Kalyvitis

 WHO EXPORTS HIGH-QUALITY MANUFACTURING PRODUCTS? SOME EMPIRICAL REGULARITIES FROM GREEK EXPORTING FIRMS S. Kalyvitis (AUEB) Abstract: This chapter assesses the quality of Greek manufacturing exports and links the estimates with the labour structure of exporters. Export quality is estimated to have fallen by 1% per year on average for the period 1998-2010, but recovered in…